จัดการเวอร์ชันของข้อมูลใน Google Spreadsheets

Business & Marketing
วิธีที่ฉันจะจัดการเวอร์ชันของข้อมูลใน Google Spreadsheets อย่างไร