สคริปต์เพื่ออัปเดตข้อมูลใน Google Spreadsheets

Business & Marketing
ฉันจะใช้สคริปต์เพื่ออัปเดตข้อมูลใน Google Spreadsheets โดยอัตโนมัติได้อย่างไร