แมโคร (Macro)

Business & Marketing
ฉันจะใช้แมโคร (Macro) เพื่อทำงานอัตโนมัติใน Excel ทำได้อย่างไร