สร้างแถบสีอัตโนมัติ

Business & Marketing
การสร้างแถบสีอัตโนมัติเมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข (Conditional Formatting) ทำได้อย่างไร