รวมแหล่งข้อมูลจากหลายแหล่งใน Excel

Business & Marketing
ฉันจะรวมแหล่งข้อมูลจากหลายแหล่งใน Excel โดยใช้ตัวแบบข้อมูลได้อย่างไร