ฟังก์ชัน IMPORTXML ใน Google spreadsheets

Business & Marketing
ฉันจะใช้ฟังก์ชัน IMPORTXML ใน Google spreadsheets เพื่อนําเข้าข้อมูลเว็บได้อย่างไร