แผนการออกกําลังกายสําหรับผู้เริ่มต้น

Lifestyle & Wellness
กิจวัตรการออกกําลังกายของผู้เริ่มต้น : ฉันต้องการเริ่มการออกกําลังกายเป็นประจําเข้ากับวิถีชีวิตของฉัน แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน คุณสามารถสร้างแผนการออกกําลังกายที่ครอบคลุมสี่สัปดาห์สําหรับผู้เริ่มต้น ที่มีการผสมผสานระหว่างคาร์ดิโอการฝึกความแข็งแรงและการออกกําลังกายที่ยืดหยุ่นได้หรือไม่? โปรดระบุคําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการออกกําลังกายแต่ละครั้งและความถี่ที่ฉันควรทํา