แผนอาหารเพื่อสุขภาพจากหลากหลายวัฒนธรรม

Lifestyle & Wellness
ออกแบบแผนอาหาร "ทั่วโลก" เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่รวมเอาอาหารเพื่อสุขภาพจากหลากหลายวัฒนธรรม โดยเน้นที่วัตถุดิบในท้องถิ่นและตามฤดูกาลในประเทศไทย