แนวคิดการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละอาทิตย์

Lifestyle & Wellness
คุณเป็นนักโภชนาการ มีผู้ป่วยมาหาคุณด้วยวิถีชีวิตที่วุ่นวายและต้องการแนวคิดการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพแต่ละอาทิตย์ สร้างการสนทนาที่คุณแนะนําสูตรอาหารและเสนอเคล็ดลับที่ใช้เวลาไม่มาก