สร้างสตอรี่บอร์ด

Art & Creativity
สตอรี่บอร์ด: หากคุณกําลังสร้างภาพยนตร์ ให้สร้างสตอรี่บอร์ดของมัน วาดฉากหลักและตัวละครและอธิบายเรื่องราวของพวกเขาสั้น ๆ