วาดรูปจากดนตรี

Art & Creativity
แรงบันดาลใจจากดนตรี: ฟังเพลงที่คุณเลือกและวาดภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลง อธิบายกระบวนการและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปด้วยตัวอักษร