การออกแบบตัวละคร

Art & Creativity
ความท้าทายในการออกแบบตัวละคร ประดิษฐ์ตัวละครที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างลักษณะของมนุษย์และสัตว์ อธิบายรูปลักษณ์ ความสามารถ และปูมหลังของพวกเขา