ฟังก์ชันใน Python เพื่อลบรายการที่ซ้ํากัน

Programming & Tech
สร้างฟังก์ชันใน Python เพื่อลบรายการที่ซ้ํากัน